Hotel Intercontinental, Warszawa, 18-19 maja 2012

Ilość miejsc na Sympozjum jest ograniczona.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dn. 8 maja 2012r. lub w momencie wyczerpania miejsc.
O zakwalifikowaniu uczestnika na Sympozjum decyduje kolejność zgłoszeń.
Biuro Obsługi Sympozjum w ciągu 3 dni prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Sympozjum wraz
z warunkami uczestnictwa.

Formularz rejestracji

Formularz rejestracyjny jest nieaktywny
Rejestracja zakończyła się dnia 2012-05-18